Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

 

Týden pro Digitální Česko a Bobřík informatiky

 

 

Bobřík informatiky je vědomostní soutěž pro žáky, rozvíjející jejich informatické myšlení. Trvá již 16 let, vloni se jí zúčastnilo přes 180 000 žáků. Na webu soutěže najdete více informací, jak školu nebo Vaše dítě do soutěže zapojit.

Pro letošní Týden pro Digitální Česko jsme připravili ukázkový informatický online test. V něm si můžete vyzkoušet, jaké úlohy řeší žáci škol v této soutěži.

Při řešení testu si můžete udělat představu, jaké jsou informatické úlohy (a že to nejsou úlohy na ovládání počítače).

Připravili jsme výběr 12 úloh, řazených od těch nejlehčích po náročnější.

Zahrajte si, test trvá 40 minut (pokud jej nestihnete dříve).

Ihned po ukončení testu se dozvíte, kolik jste získali bodů a také zdali jste úspěšně Bobříka ulovili. Pod tlačítkem Zobrazit otázky a správné odpovědi si pak můžete prohlédnout, které otázky jste odpověděli nesprávně, jaká byla správná odpověď, vše se zdůvodněním. Také se dozvíte, co má každá úloha společného s informatikou.

Zde přejdete k testu

 

Na další stránce je formulář, který vyplňují žáci. Vám stačí kliknout na [Uložit a pokračovat].