Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Soutěžní otázky

Otázky se liší svojí náročností, zaměřením a způsobem řešení.

Témata

Tematicky je možné je rozdělit do oblastí:

  • algoritmizace a programování
  • porozumění informacím a jejich reprezentacím (kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, mapy), procesům
  • řešení problémů (hledání strategií, logika, matematické základy informatiky)
  • digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií

V archívu testů je možné si všechny otázky, použité v ostrých soutěžích, prohlédnout nebo si cvičně test vyplnit. Pokud si pouze chcete prohlédnout otázky (a nechcete test hrát), spusťte test v archivu, ihned jej ukončete (tlačítkem Hotovo) a pak volte možnost prohlédnout si odpovědi a správné výsledky.

Licence

 licence

  • Všechny soutěžní otázky jsou zveřejněny pod licencí Creatice Commons CC-BY-SA 3.0.
  • Otázky je povoleno používat ve výuce, sdílet, rozmnožovat.
  • Otázky je povoleno upravovat, remixovat pro jakýkoliv účel.

Přitom platí tyto podmínky:

  1. Uvést původ (jde o úlohu soutěže Bobřík informatiky) a je-li u úlohy uvedeno jméno autora, pak i jeho jméno.
  2. Zachovat licenci (vystavovat je se stejnou licencí)

Ukázka

Ukázkové soutěžní otázky - ZDE