Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Pravidla soutěže

Pravidla

1. Soutěžící vyplňuje test na počítači v prostředí webového prohlížeče (na adrese www.ibobr.cz).

2. Na zpracování 12 otázek testu je dáno 40 minut

 • Kategorie Mini - 1. stupeň ZŠ - má na 12 otázek 30 minut.
 • Krajské / celostátní kolo Senior- na 15 otázek 60 minut.

3. U každé otázky soutěžící zaškrtne správnou odpověď (případně vyplní textové políčko).

 • Některé otázky jsou interaktivní, v nich soutěžící přesouváním nebo zaškrtáváním věcí na obrazovce plní úkol (u některých stiskne tlačítko Odeslat - jiné se odešlou automaticky).
 • Svoji odpověď může později ještě změnit.
 • Zpětně nastavit volbu „Nechci odpovídat“ lze pouze u otázek s výběrovými odpověďmi.

4. U každé otázky je napsáno, kolik bodů soutěžící získá za správnou odpověď a kolik bodů ztratí, pokud neuhodne.

 • Pokud soutěžnící neodpoví nebo zaškrtne "Nechci odpovídat", získá za otázku 0 bodů.

5. Test je možno kdykoliv předčasně ukončit klepnutím na tlačítko Hotovo.

 • Za předčasné ukončení testu tlačítkem Hotovo nelze získat žádné body navíc. Nehraje se na čas.
 • Výjimkou je krajské/ústřední kolo, kde při stejném počtu bodů se lépe umístí soutěžící s kratším časem.

6. Není dovolena žádná nápověda. Použít papír na psaní poznámek je povoleno.

 • Není povoleno soutěžit ve dvojicích.
 • Není povoleno používat komunikační nástroje (aplikace v počítači, mobilu apod.).

7. Není dovoleno jednomu a témuž žákovi absolvovat během testovacího dne test vícekrát a soutěžit opakovaně.

 • Výjimku např. pro handicapované žáky povoluje školní koordinátor – viz Pokyny pro koordinátory.
 • Očekáváme, že soutěžící jsou čestní lidé a nepodvádějí.
 • Očekáváme, že funguje dozor ve třídě.
 • Školní koordinátor po soutěži kontroluje soutěžící ze své školy a má právo je ze soutěže (z oficiálního pořadí) vyškrtnout.

Bodování úloh

Úlohy jsou rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. V testu se nachází po pěti úlohách od každé obtížnosti. Za správnou odpověď lze tak získat různý počet bodů, stejně tak za nesprávnou odpověď je různý počet bodů odebrán.

náročnost správná odpověď nesprávná odpověď bez odpovědi
lehká 9 -3 0
střední 12 -4 0
těžká 15 -5 0

Každý soutěžící začíná se startovním počtem 48 bodů. Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 192 bodů. Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 120 bodů (tedy polovinu maximálního zisku).

V postupovém krajském kole je 15 otázek, zde je startovním počtem 60 bodů, maximální dosažitelné skóre 240 bodů a hranice úspěšného řešitele 150 bodů.