Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Pravidla soutěže

Pravidla

1. Soutěžící vyplňuje test na počítači v prostředí webového prohlížeče (na adrese www.ibobr.cz).

2. Na zpracování 12 otázek testu je dáno 40 minut

 • Kategorie Mini - 1. stupeň ZŠ - má na 12 otázek 30 minut.
 • Krajské / celostátní kolo Senior - na 15 otázek 60 minut.

3. Jako odpověď soutěžící zaškrtne správnou odpověď (případně vyplní textové políčko).

 • Některé otázky jsou interaktivní, v nich soutěžící přesouváním nebo klikáním na objekty na obrazovce plní úkol (u některých stiskne tlačítko Uložit - jiné se uloží automaticky).
 • Některé otázky jsou programovací, v nich soutěžící sestavuje z bloků program. Program může vícekrát spustit a dozví se, zda je program správný.
 • Svoji odpověď může později ještě změnit. Pak se mu uloží poslední odeslaná odpověď (kdyby napsal správnou odpověď a pak poslal znovu špatnou, počítá se špatná).
 • Zpětně nastavit volbu „Nechci odpovídat“ lze pouze u otázek s výběrovými odpověďmi.

4. U každé otázky je napsáno, kolik bodů soutěžící získá za správnou odpověď a kolik bodů ztratí, pokud neuhodne.

 • Pokud soutěžící neodpoví nebo zaškrtne "Nechci odpovídat", získá za otázku 0 bodů.
 • U některých otázek, kde test dává odpověď na to, jak žák odpovídal, není možno po odeslání první odpovědi ke kontrole nastavit Nechci odpovídat.

5. Test je možno kdykoliv předčasně ukončit klepnutím na tlačítko Hotovo.

 • Za předčasné ukončení testu tlačítkem Hotovo nelze získat žádné body navíc. Nehraje se na čas.
 • Výjimkou je krajské/ústřední kolo, kde při stejném počtu bodů se lépe umístí soutěžící s kratším časem.

6. Není dovolena žádná nápověda. Použít papír na psaní poznámek je povoleno.

 • Není povoleno používat komunikační nástroje (aplikace v počítači, mobilu apod.).

7. Není dovoleno jednomu a témuž žákovi absolvovat během testovacího dne test vícekrát a soutěžit opakovaně.

 • Výjimku např. pro handicapované žáky povoluje školní koordinátor – viz menu O soutěži / Jak zorganizovat soutěž na škole, bod 4. Mimořádné situace.
 • Očekáváme, že soutěžící jsou čestní lidé a nepodvádějí.
 • Očekáváme, že funguje dozor ve třídě.
 • Školní koordinátor po soutěži kontroluje soutěžící ze své školy a má právo je z oficiálního pořadí vyškrtnout (a ponechat je jako anonymní), pokud má pochyby o férovosti jejich soutěžení.

Bodování úloh

Úlohy jsou rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. V testu se nachází po třetině úloh od každé obtížnosti. Za správnou odpověď lze tak získat různý počet bodů, stejně tak za nesprávnou odpověď je různý počet bodů odebrán.

náročnost správná odpověď nesprávná odpověď bez odpovědi
lehká 9 -3 0
střední 12 -4 0
těžká 15 -5 0

Každý soutěžící začíná se startovním počtem 48 bodů. Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 192 bodů. Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 120 bodů (tedy polovinu maximálního zisku).

V postupovém krajském kole je 15 otázek, zde je startovním počtem 60 bodů, maximální dosažitelné skóre 240 bodů a hranice úspěšného řešitele 150 bodů.