Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

FAQ: často kladené otázky

1. Jak registrovat školu do soutěže?

Odpověď: Rozlišujme, jestli škola již v minulosti soutěžila, nebo se hlásí poprvé.
Pokud již v minulosti škola soutěžila, pak se školní koordinátor přihlásí (dialog vpravo) a potvrdí účast v tomto ročníku.

Pokud buce škola soutěžit poprvé, je třeba, aby se registrovala - podle pokynů v anbídce Jak se přihlásit do soutěže (nahoře). 

2. Jde si někde vyzkoušet test na nečisto?

Odpověď: Soutěžní test nanečisto

3. Jak otestovat prohlížeč, zda v něm poběží soutěžní aplikace?

Odpověď: Spusťte si archiv testů. Pro vyzkoušení normální funkčnosti zkuste prakticky libovolný test. Měl by vypadat jako na obrázku.

Pro vyzkoušení interaktivních úloh, vytvářených ve Flash, spusťte v archivu test Flash-ok? z roku 2011. Pokud interaktivní úlohy nefungují nebo se nezobrazují, je třeba na počítač nainstalovat plug-in Flash. Nebo lépe spustit jiný internetový prohlížeč. 

4. Soutěžící se o nějaké ceny

Odpověď: Hlavním smyslem soutěže je vyzkoušet si své vědomosti bojovného ducha a ulovit bobříka. Úspěšný řešitel si může stáhnout a vytisknout diplom, v němž je napsáno, že je úspěšným řešitelem.

Nemá velkého smyslu porovnávat soutěžící mezi školami, protože na každé z nich se informatika učí jiným způsobem. Větší význam má porovnání výsledků třeba v rámci třídy nebo školy.

Ti, kteří dosáhnou opravdu mimořádných výsledků, mohou od organizátorů dostat drobnou upomínkovou cenu. Jejich množství a kvalita závisí především na sponzorských darech.

5. V jakých dalších státech soutěž probíhá?

Odpověď: Mezinárodní stránky soutěže

6. Soutěžil jsem, ale v oficiálních výsledcích soutěže jsem se neocitl. Proč?

Odpověď: Systém naší soutěže v podstatě umožňuje zúčastnit se každému, kdo zná kód školy. Sám od sebe nedokáže vyloučit neoprávněné soutěžící. Může jím být i některý učitel nebo rodič; některý žák by mohl chtít vyplňovat test třeba dvakrát. Proto musí po skončení soutěžení školní koordinátor zkontrolovat všechny soutěžící své školy a vyškrtnout ze seznamu ty, kteří tam nepatří (třeba pana ředitele nebo snaživce, který švindloval).

  • Pokud školní koordinátor tuto svoji povinnost nesplní a soutěžící nezkontroluje, nemůžeme jeho školu zařadit do oficiálních výsledků. Pak je možné, že se v dané kategorii z vaší školy v seznamech neobjeví nikdo.
  • Pokud tvoji spolužáci v seznamech jsou a ty ne, zeptej se svého školního koordinátora.

Výhodou tohoto způsobu registrace soutěžících naopak je, že učitelům odpadá zdlouhavé vkládání jmen žáků, kteří by se předem museli k soutěži přihlásit (jsou školy, kde soutěží přes 400 žáků...).