Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Jak se dozvíte výsledky

1.) Soutěžící

potřebuje znát svůj soutěžní kód

1. znovu se přihlásí do testu (v poli Výsledky soutěžícího - v pravém sloupci stránky)

  • zjistí počet získaných bodů
  • zjistí správné odpovědi na otázky (pokud již soutěžení skončilo a odpovědi jsou zveřejněny)
  • případně zjistí své celostátní pořadí (pokud je oficiální soutěžící, pokud se v dané kategorii celostátní pořadí stanovuje a pokud bylo již zveřejněno)

2.) Školní koordinátor

Mladší kategorie

U kategorií Mini, Benjamin a Kadet nevytváříme celostátní pořadí. Školní koordinátor tak vidí výsledky žáků své školy po přihlášení v nabídce Výsledky a statistiky / Všichni soutěžící mojí školy.

Starší kategorie

a) pořadí oficiálních soutěžících

Následující text se týká pouze středoškolských kategorií Junior a Senior.

Po přihlášení v nabídce Výsledky a statistiky / Oficiální soutěžící mojí školy  najde seznam oficiálních soutěžících ze své školy v jednotlivých kategoriích (s počty bodů a pořadím u autorizovaných soutěžících). Pokud se seznam nezobrazuje, patrně dosud není celostátní pořadí stanoveno.

  • Každému autorizovanému soutěžícímu může znovu vytisknout diplom.

Poznámka: Seznam úplně všech soutěžících může koordinátor získat v nabídce Výsledky a statistiky / Všichni soutěžící mojí školy. Tam jsou k dispozici i soutěžní kódy žáků.

  • Zde najde výsledky své školy i koordinátor, který neprovedl autorizaci. 

b) Výsledky jednotlivců

U každého svého soutěžícího si může zobrazit, na které otázky odpověděl správně a na které špatně. Potřebuje k tomu kód soutěžícího (zjistí jej v seznamu svých soutěžících pod odkazem Výsledky a statistiky / Všichni soutěžící mojí školy), který vepíše do pole Výsledky soutěžícího na titulní stránce webu soutěže (vpravo pod polem pro přihlášení koordinátora).

c) Správné odpovědi

Správné odpovědi na všechny otázky dané kategorie obsahují:

  • u každé otázky zadání s obrázky,
  • správnou odpověď a ostatní varianty,
  • zdůvodnění správné odpovědi, příp. vysvětlení, proč jsou jiné odpovědi špatně
  • vysvětlení, proč je úloha informatická.

Jednotlivé úlohy s odpověďmi může promítat při hodině a vést se žáky rozpravu nad jednotlivými otázkami.

d) Listiny vítězů

Listiny vítězů obsahují přibližně 5 % nejlepších oficiálních soutěžících kategorie. 

O výsledcích

Pořadí a úspěšnost škol nezjišťujeme a nevíme je tedy ani my.

Naším záměrem není hodnotit školy, pořadí jednotlivců používáme jako vnější motivaci pro soutěživé žáky. Spíše je nám blízká snaha soutěžících dosáhnout maximálního počtu bodů, zdolat všechny otázky, poprat se sám se sebou, ulovit bobříka.

Respektujeme postoj některých škol, které nechtějí vytvářet žebříčky a soutěž realizují bez zařazování svých žáků do oficiálního pořadí.