Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Jak zorganizovat soutěž na škole

Před soutěží

1.) Potvrďte účast

Škola tím získá soutěžní kód, který budou žáci používat při soutěži. Registrovaná škola musí každým rokem potvrdit účast v soutěži, protože potřebuje nový soutěžní kód školy. Přihlaste se jako koordinátor a zaškrtněte účast.

2.) Vyberte a připravte PC učebnu

Každý žák potřebuje svůj počítač zhruba na 45 minut (40 minut test, 5 minut vyplňování formuláře). Rezervujte si učebnu v rozvrhu školy. Přesné termíny konání soutěže najdete na titulní stránce soutěže.

Je možné soutěžit na více učebnách současně.

3.) Zkontrolujte, zda vaše počítače jsou vhodné pro testování

Kontrolu udělejte zvláště při první účasti školy v soutěži, v nových učebnách nebo po přeinstalování operačního systému na učebně. Podrobněji v článku Kontrola počítačů v učebně.

4.) Udělejte nábor 

Udělejte nábor a vyberte žáky, kteří chtějí soutěžit. Může jít o organické třídy nebo vybrané skupiny zájemců. Pozor, žáci, kteří nejsou motivováni, jsou schopni soutěž bojkotovat záměrně špatnými odpověďmi a zkazí Vám náladu a školní výsledky.

5.) Ujasněte si

Co je kód školy a kód žáka (viz vysvětlivky dole). Přihlaste se a najděte kód své školy.

Vlastní soutěž

1.) Před testem 

Seznamte žáky s pravidly soutěže a bodováním (s možností odebírat body za nesprávnou odpověď) a s nutností správně vyplnit své jméno a rok narození. 
Žáci přijdou do učebny, otevřou si stránku soutěže www.ibobr.cz a přejdou na odkaz Soutěžní test (nebo tlačítko Soutěžit). Vyberou si správnou soutěžní kategorii.

2.) Žáci vyplní formulář 

Žáci vyplní formulář a tím se registrují do soutěže. K registraci potřebují kód školy, který napište na tabuli.

 1. Upozorněte žáky, aby jméno vyplnili pečlivě, protože tyto údaje byste museli později upravovat Vy sami (soutěž vyžaduje pravá a správná jména soutěžících, je to oficiální soutěž MŠMT). Navíc by si žáci zkomoleným jménem zkazili diplom.
 2. Pohlaví se uvádí z důvodu tvorby diplomu (soutěžící dostal/dostala nějaké body). 
 3. Doporučujeme napsat na tabuli i jednotný název třídy, který žáci opíší (2.A, 2 . A, 2A jsou různé názvy tříd). Lépe se vám pak zobrazí seznamy ve výsledcích po třídách.

3. Po vyplnění (a příp. opravě)

Po vyplnění (nebo opravě) osobních údajů žáci spouštějí test a dále pracují individuálně.

 1. Nebraňte žákům spouštět test individuálně. Hromadné spouštění může zpomalit úvodní načítání dat s otázkami (hlavně u škol s nižší kvalitou připojení).
 2. Na začátku testování se žákům zobrazí jejich soutěžní kód. Doporučte jim, aby si ho opsali. Kód jim později umožní dostat se ke svým oficiálním výsledkům.

4. Mimořádné situace

Přerušení soutěžního testu u žáka

Pokud během soutěžení žákovi "spadne počítač", vypne se aplikace nebo si omylem přeruší testování sám, může znovu spustit prohlížeč nebo i přejít k jinému počítači a v testu pokračovat. Na vstupní stránce testu je odkaz na pokračování v testu. Potřebuje svůj soutěžní kód žáka (ne školy). Pozor, žákovi čas testu stále běží, je tedy třeba neztrácet čas.

Pokud si žák svůj kód nezapsal, kód najde školní koordinátor v seznamech žáků (po přihlášení).

Handicapovaní žáci

Z technických důvodů není možné individuálně nastavovat různou délku testu. Handicapovaným žákům však doba k testu nemusí stačit. Koordinátor takového žáka např. může nechat soutěžit dvakrát po sobě a tím mu prodlouží dobu testování. Při druhém testu si žák celkem rychle doplní odpovědi, které již dříve zadal, koordinátor pak jeho první pokus po skončení testu smaže.

Konec testu, výsledky

1.) Konec testu

Ihned po uplynutí testu se žák dozví, kolik získal bodů a zda byl úspěšným řešitelem soutěže.

 1. Pokud žák ukončí test předčasně, nemá to vliv na jeho bodové hodnocení. Není třeba chvátat. Žák stále vidí, kolik času mu zbývá.
 2. Žák nesmí spouštět soutěžní test vícekrát během dne (tedy soutěžit vícekrát). Takový žák bude ze soutěže vyloučen (výjimku povoluje školní koordinátor, např. z technických důvodů nebo z důvodů specifických potřeb žáka plynoucích z jeho handicapu).

2.) Po skončení soutěžního dne 

Po skončení soutěžního dne má školní koordinátor na SŠ za úkol autorizovat seznam soutěžících školy (koordinátor se přihlásí a vybírá v nabídce Výsledky a statistiky/Všichni soutěžící mojí školy).

U kategorií pro základní školu, u nichž se nesestavuje celostátní pořadí, tato kontrola není povinná.

Co je obsahem kontroly

 1. Koordinátor kontroluje, zda se v seznamu nevyskytuje někdo, kdo do něj nepatří (např. přihlásil se pod cizím jménem, soutěžil vícekrát, není žákem školy nebo patří do starší kategorie; kontrola, zda někde nejde o "mrtvou duši" apod.) Koordinátor tyto neplatné soutěžící odstraní ze seznamu. Má též možnost editovat jména soutěžících. Nakonec koordinátor seznamy autorizuje, tedy zaškrtne, že jsou v pořádku, že jde o oprávněné soutěžící.
 2. Tuto kontrolu je třeba udělat do daného data, protože na ní závisí doba zveřejnění konečných výsledků s pořadím soutěžících. Nesplní-li koordinátor tuto povinnost, žáci školy nebudou zahrnuti do oficiálních výsledků a celostátního pořadí.
 3. Návod, jak autorizovat seznam soutěžících, najdete na stránce, na které se autorizuje.

Poznámka: V případě potíží může poslat e-mail se seznamem soutěžících k vyškrtnutí organizátorům (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - ovšem v termínu do konce autorizace.

3.) Po skončení testování v dané kategorii

Po skončení testování v dané kategorii budou zveřejněny správné odpovědi s vysvětlením. Soutěžící (má-li zapsán svůj soutěžní kód) si na webu soutěže prohlídne, kde udělal chybu a jak měly znít správné odpovědi. Školní koordinátor si (po přihlášení) bude moci zobrazit bodové výsledky žáků své školy.

Výsledky soutěžících nebudou zveřejněny, budou k dispozici pouze samotným soutěžícím a školním koordinátorům (po přihlášení).

Tyto výsledky může učitel využít při výuce, věnovat čas rozboru jednotlivých úloh.

4.) Reakce, připomínky, protesty

Pokud máte námitky nebo dotazy k jednotlivým otázkám nebo způsobu vyhodnocení u jednotlivých soutěžících, je dán čas několik dní, aby se soutěžící nebo koordinátoři mohli ozvat. Výbor soutěže o takovýchto případech bude rozhodovat.

 • Budeme Vám vděčni, pokud nám zašlete informace o chybách, postřehy nebo rady, případně pocity Vašich žáků z této soutěže. Budeme mít do příště co zlepšovat. Váš názor nás zajímá.
 • Pište na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

5.) Oficiální výsledky

Do 10 dnů po skončení soutěže budou zveřejněny oficiální výsledky, tedy především pořadí soutěžících. Školní koordinátor (po přihlášení) uvidí v seznamech svých žáků jejich celostátní pořadí. Pozor, oficiální výsledky se týkají pouze oprávněných soutěžících, které autorizoval jejich školní koordinátor. Soutěžící školy, kterou koordinátor neautorizoval, nebudou v seznamu zahrnuti.

 • Každý řádný soutěžící si bude moci prohlédnout své výsledky (počet dosažených bodů, své pořadí v celé kategorii) po zadání svého kódu žáka.
 • Bude vystaveno oficiální pořadí nejlepších soutěžících z každé kategorie (cca nejlepších  %).
 • U kategorie Mini nebudeme vytvářet celostátní pořadí a oficiální výsledky. 

Vysvětlivky

Kód školy

Jde o kód, který každý žák potřebuje pro spuštění svého testu. Kód školy zadává žák při své registraci a tím potvrzuje svoji příslušnost ke své škole.

Kód najde koordinátor v neveřejné části webu soutěže. Kód školy musí učitel oznámit žákům na počátku testování.

Neobjevuje-li se po přihlášení kód školy (a místo něho je vidět prázdný formulář), škola ještě není registrována (je potřeba ji přihlásit k soutěžení nebo zkontrolovat, zda si uživatel vůbec školu zaregistroval).

Kód žáka

Každý žák má při testování svůj unikátní soutěžní kód. Žákovi je kód vygenerován při startu testu. Je praktické si ho opsat.

Kód žáka slouží jako záchrana pro návrat do přerušeného testu při mimořádné situaci (např. žák se omylem odhlásí, zavře prohlížeč, "spadne" mu počítač). Pokud žák tento kód nemá, zjistí jej od koordinátora školy, který má seznam všech soutěžících dané kategorie s jejich kódy (po přihlášení do neveřejné části webu soutěže).

Kód žáka slouží soutěžícímu k pozdějšímu prohlédnutí svých výsledků.