Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Bobřík informatiky - základní info

BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. Soutěží se formou online testu. Soutěž probíhá na školách, v počítačových učebnách. Škola se k soutěži přihlásí a organizuje si své školní kolo.

Další informace o povaze soutěže, pravidlech, účastnících atd. - viz menu O soutěži.

Bobří testové úlohy pomáhají rozvíjet informatické myšlení a přinášejí do škol novou informatiku.

VYZKOUŠEJTE TEST NANEČISTO

Připravte se k soutěži na archivních testech z minulých let.
Použijte testy ve výuce informatiky na škole.
Testy najdete pod odkazem Archiv, jsou přístupné stále.

CELOSVĚTOVÁ SOUTĚŽ

Bobřík informatiky probíhá (pod různými národními názvy Bebras, Beaver, Castor, Biber, Bobor, Bober atd.) v mnoha zemích světa (v r. 2022 to  bylo 58 států). Česká republika patří k zemím s největší účastí; co se týče počtu účastníků, řadila se v r. 2022 na čtvrté místo ve světě (po Francii, Německu a Velké Británii) - viz graf.

 

Letošní soutěž

Pro letošní rok 2023 došlo ke změně ve věkových kategoriích, v jejich přiřazení věku žáka. Hranice mezi nimi byly posunuty o rok níže.

To umožní:

 • nadaným žákům 2. ročníku SŠ také postoupit do celostátního kola,
 • mít celostátní pořadí pro 9. ročník ZŠ,
 • srovnávat soutěžící 1. ročníku střední školy a 9. ročníku ZŠ,
 • umožnit soutěžení i žákům 3. ročníku ZŠ,
 • lépe vybírat soutěžní otázky podle mezinárodní věkové stupnice (která je právě takováto, na kterou přecházíme).

Soutěží se v pěti věkových kategoriích:

Kategorie   Ročník  Testovací dny   Doba testu 
 Mini  3. – 4. r. ZŠ 6. - 10. 11.  30 min
 Benjamin   5. – 6. r. ZŠ (prima G8)  6. - 10. 11.  40 min
 Kadet  7. – 8. r. ZŠ (sekunda - tercie G8) 10., 13. - 16. 11.  40 min
 Junior  9. r. ZŠ – 1. r. SŠ (kvarta - kvinta G8) 13. - 16. 11.  40 min
 Senior  2. – 4. r. SŠ (sexta – oktáva G8)  20. 11.  40 min

Test obsahuje 12 otázek, z nich minimálně 2 programovací.

 

Specifika jednotlivých kategorií

 • V kategoriích Mini a Benjamin budou moci soutěžit jak jednotlivci, tak dvojice.
 • Soutěžící v kategorii Mini uvidí správné odpovědi ihned po skončení svého testu. Ostatní kategorie až po skončení testování poslední den.
 • Škola může žákovi nařídit, aby se zapsal pod takovým jménem, aby jej dokázala v seznamech identifikovat a sestavit si školní pořadí.
 • V kategorii Senior lze postoupit do ústředního kola. V každém kraji jej zorganizuje jedna škola.

Celostátní a školní pořadí

 •  V kategorii Senior budeme sestavovat celostátní pořadí.
 • V kategorii Junior bude celostátní pořadí pouze ze škol, soutěžících v první soutěžní den 13. 11.  Důvodem je regulérnost soutěže. Pro ostatní dny bude k dispozici pořadí v rámci školy.
 • V kategoriích Kadet, Benjamin, Mini nebudeme sestavovat celostátní pořadí.
 • Celostátní pořadí se bude sestavovat pouze z tzv. oficiálních soutěžících - to jsou ti, kteří soutěží pod svým pravým jménem.
 • Pro všechny kategorie bude k dispozici školní pořadí.

Jak registrovat školu do soutěže

 • pokud škola již v minulosti soutěžila, školní koordinátor se přihlásí a zaškrtne, že se škola zúčastní i letos. Vygeneruje si tím školní soutěžní kód.
 • pokud škola chce soutěžit poprvé, je třeba se registrovat (podle návodu v menu O soutěži/Jak přihlásit školu do soutěže). 

Více informací o tom, jak soutěž probíhá - viz menu O soutěži.

Bobří školy na mapě

 Klikněte do mapy, bude interaktivní.

Mapa zúčastněných škol. Klikněte do ní a najděte si svoji školu! Podívejte se, kde v okolí se také soutěžilo.

Pokud se Vaše škola nezobrazuje, pak:

 1. Na škole soutěžilo méně než 6 soutěžících. V tom případě těžko tvrdit, že soutěžila škola.
 2. Server mapy.cz nenašel adresu školy, kterou jste v databázi vyplnili. V tom případě nastavte zeměpisné souřadnice školy v údajích o škole (po přihlášení koordinátora).
 3. Zapněte možnost zobrazit Nespecifikované školy (to jsou školy, které si v databázi nenastavily typ školy). Případně změňte její typ (po přihlášení koordinátora).

Pokud provedete změny (opravíte data), změny se promítnou v mapě příštího ročníku soutěže.