Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Jeden týden Bobříka navíc

Rozhodli jsme se prodloužit národní kolo soutěže pro žáky 1. stupně ZŠ (kategorie Mini) o celý týden od 30. 11. do 4. 12.

Pro mladší žáky je obtížné soutěžit online z domova (řídit se psanými instrukcemi, pracovat se školním kódem i s individuálním kódem). Protože od 30. 11. je povolena prezenční výuka, mohou učitelé žákům připravit soutěž v počítačové učebně, jak byli zvyklí v minulých letech.

 

OMLUVA

V kategorii Benjamin jsme našli chybu v automatickém vyhodnocení otázky Ostrůvky v jezeře 2, kdy část správných odpovědí byla vyhodnocena jako nesprávné. Chybu jsme opravili a těmto soutěžícím jsme body dodatečně připočítali. 

Omlouváme se a děkujeme učitelům, kteří nás na chybu upozornili. 

Harmonogram testování

Doba testování

v soutěžní den od 7:30 do 15:40 

To znamená, že je potřeba odstartovat test nejpozději v 15 h, aby bylo dost času stihnout jej celý.

Soutěžní dny pro jednotlivé kategorie - 2020

Kategorie Věk žáka Soutěžní dny
Mini 1. stupeň ZŠ

pondělí až pátek 9. - 13. 11.
pondělí až pátek 30. 11. - 4. 12.

Benjamin 6. - 7. r. ZŠ (prima, sekunda) pondělí až pátek 9. - 13. 11.
Kadet 8. - 9. r. ZŠ (tercie, kvarta) pondělí až pátek 16. - 20. 11.
Junior 1. - 2. r. SŠ (kvinta, sexta) středa až pátek 18. - 20. 11.
Senior 3. - 4. r. SŠ (septima, oktáva) středa až pátek 18. - 20. 11.

Učitel může žákům stanovit, který den nebo hodinu budou soutěžit.

Před národním kolem se v pátek 6. 11. po 15:30 vypínají archívní testy. Opět budou zapnuty po jeho skončení 21. 11. Letošní úlohy budou do archivu přidány po novém roce (musíme respektovat, že jde o světovou soutěž, úlohy se sdílejí mezi státy na jižní polokouli soutěží později - zveřejnění úloh dříve by jejich soutěž mohlo znehodnotit).

Postupové ústřední kolo v kategorii Senior, konané tradičně v lednu, letos z pandemických důvodů neproběhne.

Výsledky

Počet získaných bodů se zobrazí ihned po skončení testu.

Správné odpovědi se zdůvodněním se začnou zobrazovat:

Mini: ihned po skončení testu

Benjamin: pátek 13. 11. v 15:45

Kadet, Junior, Senior: pátek 20. 11. v 15:45.

Přístup k výsledkům: pole Výsledky soutěžícího (vpravo).

Soutěžící budou potřebovat svůj soutěžní kód.

.

Bobří školy na mapě

klikni do mapy

Mapa zúčastněných škol. Klikněte do ní a najděte si svoji školu!

Pokud se Vaše škola nezobrazuje, pak:

  1. Zapněte možnost zobrazit Nespecifikované školy (to jsou školy, které si v databázi nenastavily typ školy). Pokud chcete, aby se příště (od nového ročníku) škola zobrazovala rovnou, změňte její typ (po přihlášení koordinátora).
  2. Server mapy.cz nenašel adresu školy, kterou jste v databázi vyplnili. Opravte ji.

Mapu vytvořil David Kolář.

Podpora soutěže projektem PRIM