Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Statistiky 2022

Základní počty

15. ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 183 564 soutěžících.

Oproti loňskému ročníku s 109 442 účastníky jde o nárůst o 68 %.

Soutěž proběhla na 1322 školách. Proběhla mj. ve všech okresních městech s výjimkou tří (podle velikosti): Jindřichův Hradec, Rychnov nad Kněžnou a Jeseník. 

Kategorie Účastníků Z toho dvojic Podíl dívek
Mini 51 174 2878 48 %
Benjamin 60 853   49 %
Kadet 43 259   49 %
Junior 17 578   45 %
Senior 6 880   28 %
Souhrn 183 564 3002 46 %

Souhrn nevychází roven součtu jednotlivých kategorií, protože musíme připočítat ukrajinské žáky, soutěžící ve speciální kategorii Bober. Těch bylo 3820 (z toho 124 dvojic). Děkujeme učitelům, kteří jim umožnili soutěžit.

Oficiální soutěžící v kategoriích Junior a Senior jsou ti, kteří soutěží pod svým pravým jménem a z nichž je sestavováno celostátní pořadí.
Letos bylo v kategorii Senior 90 % soutěžících oficiálních, v kategorii Junior 64 % (vloni Senior 87 %, Junior 80 %). Je to patrně tím, že v kategorii Junior se soutěžilo ve dvou dnech a všichni středeční soutěžící byli kvůli regulérnosti automaticky anonymní. Je vidět, že řada škol využila možnosti soutěžit v den navíc, jehož výsledky pak nešly do celostátního pořadí.

Přípravného testu Egypt, seznamujícího s novým typem programovacích úloh, se v říjnu zúčastnilo 71 601 žáků (tedy 38 % z pozdějšího celkového počtu soutěžících). Tito žáci pak měli u dvou úloh výhodu, protože si na ně mohli zvyknout, neviděli typ takové úlohy při ostré soutěži poprvé.

  

Úspěšnost

Kategorie Úspěšných řešitelů Podíl úspěšných Průměr bodů Medián bodů
Mini 12989 27 % 92 88
Benjamín 15724 26 % 90 84
Kadet 4494 10 % 68 63
Junior 646 4 % 68 66
Senior 184 3 % 57 55

(Soutěžící dvojice se v tabulce úspěšnosti počítá jako jeden soutěžící.)

Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal alespoň 120 bodů.

Průměr říká, kolik by obdrželi bodů, kdyby se body přerozdělily mezi všechny soutěžící, aby každý dostal stejně.
Medián uvádí, kolik bodů by získal žák stojící přesně uprostřed seznamu soutěžících, seřazeného podle počtu získaných bodů.

Vychází to, že letošní test především byl pro středoškolské kategorie těžký. Především těžké otázky, zařazené na konec byly obtížné, nebo na ně nebyl dostatek času.

V horním grafu jsme ponechali absolutní počty. Obsah "hromady" pod křivkou dává představu o počtu soutěžících dané kategorie.

V dolním grafu ukazujeme, kolik procent soutěžících dané kategorie získalo dané body. Lze v něm lépe porovnávat mezi kategoriemi.

 

 

Obtížnost odpovědí

Úspěšnost soutěžících u jednotlivých úloh uvádíme po kategoriích. Otázky jsou seřazeny podle podílu správných odpovědí.

Z grafů je patrné, že testy v kategoriích Kadet a Senior byly těžší než v ostatních kategoriích.


 

 

 

Letos nový typ úloh má v kódu slovo Želva. Další programovací úlohy, v nichž se při řešení sestavoval program z bloků, mají v kódu slovo Karel nebo Film. 

 Programovací úlohy byly letos těžší než vloni především na středních školách. Např. v kategorii Senior byly dvě ze tří programovacích vůbec nejtěžší, v kategorii Junior dokonce všechny čtyři programovací úlohy byly nejtěžší. Na základních školách tomu tak nebylo. Že by důsledek toho, že začínají podle nových RVP učit programování?

 

Odkud jsme brali soutěžní otázky

Že je Bobřík mezinárodní soutěž, ukazuje, že autoři soutěžních otázek pocházeli z 29 různých zemí.

13 - programovací české
5 - ostatní české
4 ze Švýcarska
3 z Litvy a Filipín
2 z Austrálie, Brazílie, Íránu, Slovenska, Tchajwanu, Ukrajiny a Uzbekistánu
1 z Belgie, Černé Hory, Francie, Irska, Itálie, Jižní Koreje, Kanady, Kypru, Maďarska, Nizozemí, Německa, Nového Zélandu, Rakouska, Severní Makedonie, Srbska, Sýrie, Uruguaye a Vietnamu.

 Na mapách světa a v detailu Evropy je vidět, odkud pochází vybrané a použité soutěžní otázky.

Neobarvené země neznamenají, že by žádné úlohy nenabízely; výběr úloh je čistě na českém výboru soutěže.