Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Statistiky 2023

Základní počty

16. ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 216 803 soutěžících.

Oproti loňskému ročníku s 183 564 účastníky jde o nárůst o 18 %.

Soutěž proběhla na 1432 školách, přibylo 110 nových škol. 

Kategorie Účastníků Z toho dvojic Podíl dívek
Mini 34 949 2 031 49 %
Benjamín 64 108 2 080 49 %
Kadet 67 140   49 %
Junior 38 804   48 %
Senior 11 802   32 %
Souhrn 216 803 4 111 48 %

Podíl soutěžících, kteří se označili za dívky, uvádíme jako doklad proti tvrzení, že informatika je jen pro kluky.

Přípravných testů, seznamujícího s novými typy programovacích úloh, se v říjnu zúčastnilo 70 418 žáků (tedy 32 % z pozdějšího celkového počtu soutěžících).
Přípravný test pro ZŠ měl 56675 účastníků, pro SŠ 13812 účastníků.
Tito žáci pak měli u dvou úloh výhodu, protože neviděli typ takové úlohy při ostré soutěži poprvé.

Úspěšnost

Kategorie Úspěšných řešitelů Podíl úspěšných Průměr bodů Medián bodů
Mini 6 889 21 % 74 72
Benjamín 16 446 27 % 96 95
Kadet 16 825 25 % 95 94
Junior 6 269 16 % 85 83
Senior 2 809 24 % 97 95

(Soutěžící dvojice se v tabulce úspěšnosti počítá jako jeden soutěžící.)

Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal alespoň 120 bodů, v kategorii Mini 100 bodů.

Průměr říká, kolik by soutěžící obdrželi bodů, kdyby se body přerozdělily mezi všechny tak, aby každý dostal stejně.
Medián uvádí, kolik bodů by získal žák stojící přesně uprostřed seznamu všech soutěžících, seřazeného podle počtu získaných bodů.
Průměr a medián jsou podobné, testy vypadají jako vyvážené. Je to vidět i v grafu níže.

Oproti loňsku byl letošní test těžší pro kategorii Mini, patrně kvůli zapojení nejmladších třeťáčků. Pro příště se jim budeme muset více přizpůsobit, nebo je na soutěž trochu připravit.
Čím starší kategorie, tím lépe letos oproti loňské soutěži dopadla. Velký počet úspěšných kadetů a seniorů ukazuje na lehčí test. 

 

V grafu ukazujeme, kolik procent soutěžících dané kategorie získalo dané body. 

Čím je "špička hromady" blíže k nule, tím byl test celkové těžší.

Je vidět, že rozdíly v obtížnosti testů v jednotlivých kategoriích nejsou velké. 

Body v kategorii Mini byly přepočítány, aby byly porovnatelné s ostatními kategoriemi.

 

Obtížnost odpovědí

Úspěšnost soutěžících u jednotlivých úloh uvádíme po kategoriích. Otázky jsou seřazeny podle podílu správných odpovědí.

 

 

 

 

 

Odkud jsme brali soutěžní otázky

Že má Bobřík mezinárodní kořeny, ukazuje, že autoři soutěžních otázek pocházeli z 25 různých zemí.

10 - programovací české
5 - ostatní české a ze Slovenska
4 ze Švýcarska a Kanady
3 z Litvy a Ukrajiny
2 z Brazílie, Finska, Irska, Maďarska, Německa, USA a Vietnamu
1 z Filipín, Indie, Íránu, IslanduJaponska, Jižní Koreje, Lotyšska, Peru, Portugalska, Rakouska, Rumunska a Saúdské Arábie. 

Programovací úlohy pocházejí jen z Česka, protože takové úlohy žádná jiná země ve své soutěži nenabízí, v tom jsme (zatím) jediní na světě.