Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

O sestavách

Představujeme novou možnost, jak využít soutěžní otázky z archivu soutěže Bobřík informatiky jako úlohy k výuce při hodinách informatiky. Učitel může použít některou z doporučených nebo si sám vytvořit vlastní sestavu (sadu) úloh pro výuku.

Protože bobří úlohy jsou sestavovány mezinárodními týmy odborníků tak, aby rozvíjely informatické myšlení, a jedním z hlavních cílů informatiky je jej rozvíjet, je společné procházení vybraných úloh vhodnou příležitostí, jak rozvíjet informatické myšlení žáků, a vedle toho žáky vést ke skupinové práci, k argumentaci a diskutování.

Sestava úloh vypadá takto:

 Je to tabulka, v každém řádku je jedna úloha. Kliknutím na název úlohy se zobrazí její zadání, kliknutím na řešení pak správné řešení se zdůvodněním. Sloupec Typy třídí úlohy do skupin pro snadnější vyhledání při tvorbě sestav.

 

Jak se sestavy používají při výuce

Úlohy se používají při frontální výuce. Učitel vybírá buď zadání, nebo řešení jednotlivých úloh, a promítá je na projekci před třídou. Žáci ve skupinách přemýšlí o správném řešení a třída jako celek diskutuje o jejich správnosti.

Jak se sestavy vytvářejí a používají

 Návod najdete v nabídce Sestavy úloh / Manuál.

Odkaz na sestavy

Zelené tlačítko v pravém sloupci této stránky

nebo odkaz zde.

Učitel se přihlásí na své uživatelské jméno a heslo. Pokud není školním koordinátorem, registruje se stejným způsobem jako koordinátoři (v okně na stránce vpravo) bez vyplňování údajů o škole.