Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Soutěžní otázky

1.) Ukázková soutěžní otázka

Zde je popsán algoritmus:

Krok A: Vytvoř čtvercovou mřížku. Každou buňku této mřížky nazýváme místnost. Všechny místnosti očísluj.

Krok B: Spoj dvě místnosti s různými čísly odstraněním jedné stěny.

Krok C: Očísluj novou (spojenou) místnost menším číslem z původních místností.

Krok D: Opakuj kroky b a c, dokud nezbude jedna místnost. Číslo této místnosti bude 1.

Krok E: Odstraň čísla.

Na obrázku je ukázka postupu podle tohoto algoritmu:

 algoritmus

Který z následujících obrázků vznikl použitím tohoto algoritmu?

Odpovědi