Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Ukázkové soutěžní otázky

1.) Ukázková soutěžní otázka

Zde je popsán algoritmus:

Krok A: Vytvoř čtvercovou mřížku. Každou buňku této mřížky nazýváme místnost. Všechny místnosti očísluj.

Krok B: Spoj dvě místnosti s různými čísly odstraněním jedné stěny.

Krok C: Očísluj novou (spojenou) místnost menším číslem z původních místností.

Krok D: Opakuj kroky b a c, dokud nezbude jedna místnost. Číslo této místnosti bude 1.

Krok E: Odstraň čísla.

Na obrázku je ukázka postupu podle tohoto algoritmu:

 algoritmus

Který z následujících obrázků vznikl použitím tohoto algoritmu?

Odpovědi

2.) Ukázková soutěžní otázka 

Které číslo se objeví v buňce C3, jestliže se vykonají všechny vzorce, zapsané v jednotlivých buňkách?

tabulka vzorců

Odpovědi

A 5

B 3

C 4

D 1

3.) Ukázková soutěžní otázka

Naše GPS navigace uchovává ve svých mapových podkladech počet silnic napojených na kruhové objezdy po celé ČR. Na internetu jsme objevili program, který získává mapová data z naší navigace a umí vykreslit schéma silnic a kruhových objezdů. Počet silnic napojených na kruhový objezd program zapisuje číslem do jeho středu.

Který z následujících obrázků je vykreslen správně?

Odpovědi

4.) Ukázková soutěžní otázka

Zámek se odemkne otevřením všech červených západek.Červená západka se otevře tehdy, jestliže jsou všechny číslice v odpovídajícím řádku nastaveny na 0.

Každá číslice může být v jenom ze dvou stavů: 0 nebo 1. Klepnutí na některou z cifer způsobí, že se její hodnota změní na opačnou. Stejně tak se změní v opačné hodnoty všech číslic, ležících ve stejném řádku a ve stejném sloupci.

zámek

Otevřete zámek nastavením všech číslic na 0. Na počátku je zámek zamčený a všechny číslice nastaveny na 1.

(na obrázku je situace, kdy hráč prvním tahem klepl na prostřední číslici).

Na kolik nejméně klepnutí lze zámek odemknout?

Odpovědi

A 3

B 5

C 7

D 4

5.) Ukázková soutěžní otázka

Petr používá šifrovací klíč, který je uveden v pravé tabulce a v němž zakódoval slovo BEBRAS.

Podle tohoto klíče dekóduj informaci ve spodní tabulce.

šifrovací klíč

Odpovědi

A INFORMATIKA

B INFORMATIK

C INFORMATIZACE

D INFORMACE