Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Soutěžní otázky

2.) Ukázková soutěžní otázka 

Které číslo se objeví v buňce C3, jestliže se vykonají všechny vzorce, zapsané v jednotlivých buňkách?

tabulka vzorců

Odpovědi

A 5

B 3

C 4

D 1