Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Soutěžní otázky

4.) Ukázková soutěžní otázka

Zámek se odemkne otevřením všech červených západek.Červená západka se otevře tehdy, jestliže jsou všechny číslice v odpovídajícím řádku nastaveny na 0.

Každá číslice může být v jenom ze dvou stavů: 0 nebo 1. Klepnutí na některou z cifer způsobí, že se její hodnota změní na opačnou. Stejně tak se změní v opačné hodnoty všech číslic, ležících ve stejném řádku a ve stejném sloupci.

zámek

Otevřete zámek nastavením všech číslic na 0. Na počátku je zámek zamčený a všechny číslice nastaveny na 1.

(na obrázku je situace, kdy hráč prvním tahem klepl na prostřední číslici).

Na kolik nejméně klepnutí lze zámek odemknout?

Odpovědi

A 3

B 5

C 7

D 4