Níže je uvedeno aktuálně platné znění Prohlášení. Od 1. listopadu 2018 vstoupí v platnost nové Prohlášení, jehož znění je dostupné na zvláštní stránce.

1.    Základní pojmy

Soutěž Bobřík informatiky („Soutěž“) je online soutěž určená pro žáky základních a středních škol.

Naši registrovaní uživatelé („Koordinátoři“) mohou prohlížet obsah webu, registrovat svou školu k Soutěži a spravovat ji. Obsah některých stránek je také dostupný pro neregistrované uživatele („Návštěvníci“).

Žáci, kteří chtějí zúčastnit soutěže v aktuálním ročníku („Soutěžící“) se nemusí dopředu registrovat, pouze se k soutěži přihlašují po kódem, který jim sdělí Koordinátor jejich školy.

Koordinátor může registrovat k soutěži školu, s níž je spjat (např. je zde zaměstnán) („Škola“) a spravovat ji včetně Soutěžících, kteří se k Soutěži přihlásili školním kódem.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro služby spojené se soutěží Bobřík informatiky sdružené pod doménou ibobr.cz (dále jen „Služby“). Poskytovatelem Služby a zároveň i správcem osobních údajů („Správce“) je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Pokud používáte naše Služby, souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Poskytujeme vám možnost nastavení toho, jak používáme vaše data, nebo možnost některé tyto funkce vypnout.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme upravit, a pokud v nich provedeme podstatné změny, budeme Vás emailem kontaktovat, abyste měli příležitost zkontrolovat změny předtím, než vstoupí v platnost. Pokud s některými změnami nebudete souhlasit, můžete nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů, čímž bude mimo jiné zrušen Váš případný účet. Budete-li nadále používat naše Služby poté, co nabytou platnost změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, znamená to, že se změnami souhlasíte.

2.    Ochrana osobních údajů koordinátorů

2.1.  Jaké osobní údaje nám poskytujete

Pro vytvoření účtu nám poskytujete následující osobní údaje: jméno a příjmení, uživatelské jméno, e-mailovou adresu a heslo. Při registraci Školy nám dále poskytujete informaci o Škole.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zajištění řádného průběhu Soutěže na Vaší Škole. Tyto údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním („Souhlas“). Tento Souhlas můžete kdykoliv odvolat (viz níže).

2.2.  Jak Vaše osobní údaje zpracováváme

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou uloženy do databáze a jsou použity následujícími způsoby:

 • Vaše uživatelské jméno a heslo nikomu neprozrazujeme a slouží pouze k Vašemu přihlášení do systému. Tyto údaje nejsou podrobeny žádnému jinému zpracování
 • Vaše jméno a příjmení zobrazujeme Soutěžícím, kteří soutěží v Soutěži přihlášení pod Vaši školou. Toto opatření je nutné z hlediska transparentnosti vůči Soutěžícím – Soutěžící potřebují vědět, kdo je Koordinátorem jejich školy. Tyto údaje nejsou podrobeny žádnému jinému zpracování
 • Vaši emailovou adresu používáme ke kontaktování Vaší osoby. Jde jednak o cílené kontaktování Vaší osoby v nezbytných případech (například při postupu Soutěžících ze Školy do celostátního kola nebo při podezření na podvádění Soutěžících ve Škole). Dále Vás můžeme kontaktovat hromadným emailem:
  • S informacemi týkajícími se našich Služeb (např. změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů)
  • S informacemi týkajícími se Soutěže (např. připomenutí termínu Soutěže)
  • S informacemi týkajícími se výuky informatiky v České republice (pouze pokud jste nám k tomu udělil souhlas; viz dále)
 • Informace o spojení Vaši osoby se Školou, používáme k umožnění správy Školy Vaší osobou a ke kontaktování Vaší osoby. Tyto údaje nejsou podrobeny žádnému jinému zpracování

2.3.  Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou využíváte naše Služby. Vaše osobní údaje budou vymazány kdykoliv na Vaši žádost (viz dále) nebo po třech letech od běhu posledního ročníku soutěže, jehož se Vaše Škola účastnila.

2.4.  Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

K Vašim údajům má přístup omezený okruh pověřených osob z řad zaměstnanců Správce. Přístup má také poskytovatel serveru, na kterém jsou naše Služby provozovány. Tímto poskytovatelem je společnost Web4U s.r.o. S touto společností má Správce uzavřenou řádnou smlouvu o poskytování služeb, v níž je uveden požadavek na ochranu osobních údajů včetně zachování mlčenlivosti.

2.5.  Udílení dílčích souhlasů se zpracováním, které se netýkají Soutěže

Jako Koordinátor nám můžete udělit souhlas se se zasíláním informací týkajících se výuky informatiky v České republice (může jít o informace o školeních k výuce informatiky nebo o nových učebnicích informatiky). Zasílání těchto informací je plně zajištěno pověřenými osobami Správce a osobní údaje Koordinátora nejsou předávány třetím osobám. Toto udělení resp. neudělení souhlasu může Koordinátor nastavit na svém profilu. Udělení resp. neudělení tohoto dílčího souhlasu nemá vliv na využívání ostatních Služeb.

2.6.  Jaká máte práva týkající se osobních údajů

 • Máte právo získat od Správce potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány
 • Máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům
 • Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Jestliže jste nám neudělil jiný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, Vaše osobní údaje budou vymazány. Odvoláním souhlasu se zpracováním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
 • Máte právo požadovat od Správce vymazání svých osobních údajů
 • Máte právo požadovat od Správce opravu svých osobních údajů
 • Máte právo požadovat od Správce omezení zpracování svých osobních údajů
 • Máte právo požadovat od Správce přenositelnost svých osobních údajů k jinému správci osobních údajů
 • Máte právo na stížnost na domnělé porušení ochrany osobních údajů u dozorového úřadu, především v členském státě Evropské unie Vašeho obvyklého pobytu nebo výkonu práce (v České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů)

2.7.  Jak můžete svá výše uvedená práva uplatnit

Svá práva (mimo práva na stížnost na domnělé porušení ochrany osobních údajů u dozorového úřadu) můžete uplatnit prostřednictvím formuláře, který je pro přihlášené Koordinátory dostupný na této webové stránce. Jestliže nejste Koordinátor, nebo jste zapomněl své přihlašovací údaje, můžete svá práva uplatnit zasláním emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vaši žádost posoudíme co nejdříve, nejdéle ve lhůtě jednoho měsíce. Jestliže nás budete kontaktovat prostřednictvím webového formuláře, odpověď Vám zašleme na email, který jste uvedl při registraci. Pokud nám zašlete email, odpovíme na emailovou adresu odesilatele.

2.8.  Jaké důsledky má neudělení Souhlasu resp. případné odvolání Souhlasu

Pokud se rozhodnete nám neudělit Souhlas se zpracováním osobních údajů (resp. jej odvolat), nebude Vám vytvořen (resp. bude zrušen) účet Koordinátora. Poté nebudete moci přihlásit do Soutěže svou Školu. Jako důsledek se Vaše Škola nebude moci zúčastnit Soutěže. Jestliže si však chcete vyzkoušet Soutěž nanečisto, archivní ročníky Soutěže jsou k dispozici na adrese https://www.ibobr.cz/test/archiv Tyto archivní ročníky mají omezenou funkčnost plynoucí z anonymity Návštěvníků, např. není možné tisknout diplomy Soutěžících či jako Koordinátor zjistit výsledky Soutěžících ze své Školy.

3.    Ochrana osobních údajů Soutěžících

Text bude doplněn  v dostatečném časovém předstihu předtím, než začnou být osobní údaje Soutěžících zpracovávány

4.    Informace o provozovateli Služby

Provozovatel služby je současně správcem osobních údajů Koordinátorů i Soutěžících. Níže jsou o něm uvedeny základní informace:

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Branišovská 1645/31a
  370 05 České Budějovice
 • https://www.jcu.cz

Správce osobních údajů jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Mgr. Jan Černý,
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Rektorát
  Útvar právní,
  Branišovská 31a
  370 05 České Budějovice
 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Toto Prohlášení bylo uveřejněno dne 28.4.2018 a nabývá platnosti dne 25.5.2018.

Soutěž podpořili

Generální partneři:

Nadace RSJ

Web4U logo

 

Partneři:

Jednota školských informatiků

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

Pedagogická fakulta TU Liberec

Přihlášení

Přihlášení koordinátora: ------------------------------------------- Nový koordinátor:
Registrovat