Informatika s bobříkem

Učebnice pro 2. stupeň základních škol

Na tři kliknutí se dostanete k úloze, kterou promítnete před třídou. Vyzkoušejte s žáky diskutovat o informatických problémech, argumentovat pro své řešení, pracovat ve skupinách.

Úvod

Tato učebnice nabízí výběr informatických úloh pro 2. stupeň ZŠ ze soutěže Bobřík informatiky.
Její archiv obsahuje více než tisíc úloh, které sestavovali odborníci z mnoha zemí; ty byly odladěny v mezinárodním recenzním procesu, vybrány pro české školy a poté otestovány na desetitisících žáků, soutěžících v národních kolech soutěže.

Učebnice v řadě témat doplňuje a rozšiřuje sadu učebnic informatiky iMyšlení. Všechny úlohy mají jeden společný jmenovatel, a tím je rozvíjení informatického myšlení, některé jeho složky. Každá z úloh obsahuje klíčový informatický koncept, který musí žák uchopit, porozumět mu, zasadit jej do kontextu zadání úlohy a použitím vlastního uvažování úlohu vyřešit.

Úlohy

Úlohy podporují jiný způsob práce se žákem a jiné metody, než je praktická činnost s počítačem, při níž se něco sestavuje, vyvíjí nebo vytváří. Jsou zaměřeny na uvažování, diskusi, argumentaci.

Učebnice zobrazuje zadání úloh, o kterých se má vést diskuse. Nelze v ní "hrát" testy jako v ostré soutěži nebo v jejím archivu. Tlačítka Uložit odpověď v úlohách jsou nefunkční, žádné odpovědi neukládají, nevyhodnocují. To je úkolem diskuse ve třídě.

Každá z úloh obsahuje zdůvodnění správného řešení, případně v čem jsou ostatní nabízená řešení nesprávná, a také text pro učitele i pro žáky, vysvětlující, proč je úloha informatická.

Témata

Úlohy jsou roztříděné podle témat nového RVP ZV z informatiky a podle očekávaných výsledků učení (kompetencí žáka), k jejichž dosažení dopomáhají. Úlohy nepokrývají všechna témata rovnoměrně, protože v soutěži byly k některým tématům vytvářeny úlohy častěji. Do učebnice jsme zařadili ty úlohy, které jsme považovali za kvalitní a užitečné.

Úlohy setříděné podle témat a popsané vzdělávacími cíli mohou také sloužit ke vzdělávání učitele informatiky; k upozornění na některé informatické koncepty skryté za zadáními úloh a na jejich praktické využití nebo výskyt.

V učebnici se nijak nelpí na tom, aby žák informatický koncept v úloze pojmenoval nebo jej vůbec znal. Znalost definic není důležitý očekávaný výsledek učení; k rozvíjení informatického uvažování nevede a žáky zbytečně zahlcuje nadbytečnými požadavky. Úlohy se proto snaží vyhnout tomu, aby po žácích byly při řešení vyžadovány předchozí znalosti.