Aktuálně

SKONČILO NÁRODNÍ KOLO 7. ROČNÍKU SOUTĚŽE 

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem, kteří bojovali čestně a pomohli ke zdárnému průběhu soutěže.!


Prosíme koordinátory, aby vylnili dotazník o soutěži. Děkujeme!

Výsledky soutěž

Zpráva

Ve středu 12. 11. 2014 vláda ĆR schválila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020.

Mezi 7 oblastí cílů této strategie patří dva, které se bezprostředně dotýkají naší soutěže:

 2. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení žáků.

3. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení učitelů.

Očekáváme, že v souladu s hlavními cíli této strategie dojde v příštím období k větší podpoře výuky informatického myšlení například změnou RVP a finanční podporou škol z ESF (např. k nákupu robotických stavebnic).

Věříme, že soutěž Bobřík informatiky bude v této souvislosti brána nejen jako malé zpestření hlavního proudu výuky ICT (ovládání počítače, kancelářský software, internet), ale jako podpora další tematické oblasti, o kterou se informatika rozšíří (stejně jako se to již děje u našich sousedů a dalších vyspělých zemí).

Odkaz na zprávu

Soutěž podpořili

Hlavní sponzor
Web4U logo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Jednota školských informatiků Elset Liberec katedra informatiky PF JU

Copyright © 2008 - 2014 KIN PF JČU

Všechna práva vyhrazena.