Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Výsledky ankety mezi učiteli

V listopadu 2021 jsme požádali 939 školních koordinátorů, kteří letos organizovali soutěž, o vyplnění dotazníku. Vrátilo se 201 odpovědí, což je více než 20 %, jde tedy statisticky o reprezentativní vzorek, jehož názory můžeme brát v potaz. Děkujeme za vyplnění!

 

Nový typ otázek a sestavy

Programovací úlohy měly zdá se celkem úspěch a také z výsledků testů vzešlo, že byly relativně snadné.

Připravili jsme tedy novou sadu úloh z úplně jiného prostředí než byly Bloky, tedy ovládání postavy ve čtvercové síti. Nové úlohy se opět budou řešit sestavováním programu z bloků, ale budou týkat spíše funkcionálního programování a parametrů. Tuto sadu úloh nabídneme školám k vyzkoušení na jaře. Budou to trochu těžší úlohy, pro starší žáky (střední škola, nejvyšší ročníky ZŠ).

 

Nemohli jsme zjišťovat, jestli se účast na přípravě promítla na větší úspěšnosti, protože anketa byla anonymní. Vám to ale poskytne zpětnou vazbu, jak se pracuje na jiných školách.

 

 

Prozatím jsou vytvořeny sestavy pro základní školy, chystáme se letos připravit doporučené sestavy i pro SŠ.

  Více v nabídce Sestavy.

 

Během let pozorujeme, jak se zvyšuje počet škol, které společně se žáky některé otázky rozebírají a věnují na to prostor. 

 

Testování v jednom dni nebo ve více dnech

Z pěti grafů je patrný trend, čím starší kategorie, tím více učitelé preferují celostátní pořadí před vícedenním soutěžením. 

Někteří učitelé nám psali, že by souhlasili s vícedenním testováním a současně celostátním pořadím, ale myslíme, že si neuvědomili, že by tím pádem dnešní možnosti komunikace a sociálních sítí dávaly velkou výhodu soutěžícím v poslední soutěžní den a pořadí by tím pádem neposkytovalo relevantní data.

 

Úpravy v jednotlivých kategoriích

Podle učitelů je lépe, když soutěží jednotlivci. Možná, kdybychom se zeptali žáků na 2. stupni ZŠ, bychom dostali jiné převažující odpovědi.

 

U těchto otázek platí, že současný stav vyhovuje.

 

Zpracování osobních dat

Výsledek 3:2 se sice vyslovil pro změnu, ovšem není zase tak výrazný, abychom se nezbavili obav, že se velká část škol nebude ochotna soutěže účastnit, pokud by zůstala správcem dat.

 

Shrnutí

Většině škol současný stav, jak se soutěží, vyhovuje. U všech otázek, týkajících se forem soutěžení, zvítězilo ponechání současného stavu. Pouze menšina škol by upřednostnila celostátní srovnávání před dostupností soutěže.

Náš komentář: Rozumíme tomu, že některé školy se chtějí profilovat nebo zviditelnit ve smyslu, že jejich žáci jsou úspěšní v žákovských soutěžích. Pokud bychom měli zařídit, aby i na základních školách se stanovovalo celostátní pořadí, museli bychom:

1. Zařídit, aby se v dané kategorii soutěžilo v jednom dni, jinak budou výsledky zkreslené (z minula máme vyzkoušené, že naroste podvádění a také větší tlak na žáky)

2. Zařídit souhlasy rodičů se zpracováním osobních údajů, které jsou do 16 let věku žáka povinné (zatížili bychom tak administrativu škol a tím snížili počet soutěžících, protože některé školy toto odmítnou)

Náš vlastní postoj je, že soutěžení není o porovnávání žáků nebo dokonce škol mezi sebou, ale soutěžení mezi žákem a úlohami s cílem je "porazit", úlohy vyřešit.

 

Závěrem

Děkujeme Vám za povzbudivá slova a projevenou podporu. Naší největší odměnou je vědomí, trefně popsané ve vyjádření jedné paní učitelky, že žáci "sedí jako pěny a celou hodinu tvrdě pracují".