Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

 Výsledky národního kola 2020

Soutěž proběhla na 616 školách, o 14 % méně než vloni. To je zajímavé z toho pohledu, že soutěž je online a učitelům stačilo instruovat žáky, aby si soutěž v době pandemie zkusili doma. 

Základní počty

Kategorie Chlapců Dívek Podíl dívek Celkem
Mini 7039 6725 49 % 13764
Benjamín 8684 8966 51 % 17650
Kadet 6881 6937 50 % 13818
Junior 6281 6036 49 % 12317
Senior 2597 1642 39 % 4239
Souhrn 31482 30306 49 % 61788

Loňský počet soutěžících 90976, letos o 32 % méně. Vyšší podíl dívek než v jiných letech.

Úspěšnost

Kategorie Úspěšných řešitelů Podíl úspěšných Průměr bodů Medián bodů
Mini 4897 36 % 98 96
Benjamín 7012 40 % 102 104
Kadet 2604 19 % 84 84
Junior 2896 24 % 92 91
Senior 1018 24 % 92 91

 Medián znamená, kolik bodů získal soutěžící, který byl přesně uprostřed výsledkové listiny.

Nejlehčí kategorií byl letos Benjamin a nejtěžší Kadet.

 


Graf je normován; je sestaven, jako by ve všech kategoriích soutěžil stejný počet soutěžících.

Na vodorovné ose jsou naneseny získané body, na svislé počty soutěžících, kteří tohoto poštu bodl dosáhli.

Starší kategorie mají typický průběh křivky rozdělení, kdy nejvíce soutěžících je uprostřed, blízko průměru. V mladších kategoriích je výrazný počet úspěšných soutěžících, křivka je plochá.

 

Úspěšnost odpovědí

Grafy ukazují, kolik procent soutěžících zodpovědělo otázky správně, kolik nesprávně a kolik odmítlo odpovědět.

Grafy jsou seřazeny podle počtu úspěšných odpovědí.

Lehká, střední, těžká?

Tato označení popisují, jak autoři testu tipovali, že budou otázky pro soutěžící obtížné. Podle obtížnosti otázky soutěžící získá 15, 12 nebo 9 bodů (a při špatné odpovědi se mu odečte 5, 4, 3).

V některých kategoriích se zdá, že se autoři s obtížností vůbec netrefovali. Ovšem pozor, otázky v grafech nahoře jsou srovnány podle počtu úspěšných odpovědí, a to překvapivě ne vždy odpovídá tomu, jak obtížnost otázky hodnotí sami soutěžící. Jsou na to mezinárodní výzkumy, máme stejné zkušenosti. O obtížnosti otázky přesněji vypovídá, kolik soutěžících na otázku neodpovědělo.

Na grafu níže jsou otázky seřazeny podle počtu soutěžících, kteří neodpověděli - a zde již předpověď autorů nevypadá tak špatně. Soutěžící pak získávají více bodů za odvahu, že se do těžší otázky pustili.


Odkud byly soutěžní otázky?

Letos jsme soutěžní otázky vybrali z těchto zemí:

10 českých
5 z Ukrajiny
4 z Německa
3 z Japonska, Švýcarska, Francie, Polska, Kanady, Belgie a Portugalska
2 z Litvy, Irska, Pákistánu a Slovenska
1 z Maďarska, Kypru, Indie, Jižní Koreje, Tchajwanu, Thajska, Spojených států, Uruguaye a Uzbekistánu

 

 


Tabulky úspěšnosti úloh v absolutních číslech

Tabulky ukazují, kolik otázek bylo zodpovězeno správně, kolik nesprávně a kolik nebylo zodpovězeno (soutěžící odmítli odpovídat nebo odpovědět nestačili).

Mini

Název otázky Kód otázky Obtížnost Úspěšných Neúspěšných Nezodpovězených
Podlahové topení 2020-UA-01a Lehká 12273 709 782
Obrázek a jeho kód 2020-UY-07 Lehká 11687 1301 776
Rozhlas na vsi 1 2014-JP-06 Lehká 6351 6277 1136
Vláček a koleje 2020-PT-06 Lehká 8936 4212 616
Zavlažovací systém plantáží 2015-CH-10 Střední 10076 2390 1298
Odstraň čáry . 2017-PL-04 Střední 2044 9746 1974
Zalévání záhonů 2020-SK-03b Střední 5237 7362 1165
14 věží 2020-CA-01 Střední 6942 5805 1017
Počítání na prstech 2020-DE-01 Těžká 5978 5270 2516
Ostrůvky v jezeře 1 2017-FR-01 Těžká 4469 7091 2204
Divadelní představení 2020-SK-01 Těžká 5122 5992 2650
Vážení polínek 2020-Lodge  Těžká 5627 6254 1883

 Benjamin

Název otázky Kód otázky Obtížnost Úspěšných Neúspěšných Nezodpovězených
Robotická ruka 2020-BE-02 Lehká 7736 8253 1656
Vyber správnou cestu 2020-LT-09 Lehká 9412 6687 1546
Telefonní číslo jedním tahem 2020-UZ-04 Lehká 11396 4955 1294
Podlahové topení 2 2020-UA-01b Lehká 15903 979 763
Obarvení domů 2020-JP-02 Střední 8494 8211 940
Horolezec 2020-CA-02 Střední 4200 10686 2759
Zahrádka 2020-CZ-b Střední 8179 7522 1944
Ostrůvky v jezeře 2 2017-FR-01 Střední 6126 8838 2681
Věže z kostek 2020-PT-02b Těžká 6436 7562 3647
Hvězdy a měsíce 2020-BE-03 Těžká 9580 5987 2078
Jak bobr měnil, až vyměnil 2020-CH-07 Těžká 12243 3108 2294
Zvířata v ZOO 2020-US-03 Těžká 9237 6658 1750

 Kadet

Název otázky Kód otázky Obtížnost Úspěšných Neúspěšných Nezodpovězených
Podlahové topení 3 2020-UA-01c Lehká 9964 1596 2255
Bez překřížení 2019-CT-46b Lehká 6040 6965 810
Odstraň čáry .. 2017-PL-04 Lehká 2970 9565 1280
Tajemný stroj na čokoládu 2020-KR-08 Lehká 8597 4674 544
Rozhlas na vsi 2 2014-JP-06a Střední 5684 5864 2267
Knihovna 2020-CA-04 Střední 8880 3945 990
Epidemická krize 2020-TW-02 Střední 8169 3971 1675
Kouzelné lektvary 2020-PK-03 Střední 7540 5491 784
Radiátory 2020-PK-06 Těžká 2108 8856 2851
Stromové sudoku 2020-CH-04c Těžká 1492 7376 4947
Hlavně nenarazit 2020-CZ-03 Těžká 1970 8128 3717
Ozvěnová šifra 2020-CZ-05 Těžká 6062 3232 4521

 Junior

Název otázky Kód otázky Obtížnost Úspěšných Neúspěšných Nezodpovězených
Párty kód 2020-IE-01b Lehká 4752 3181 4384
Podlahové topení 4 2020-UA-01d Lehká 11006 324 987
Vytváření čísla z kostek 2020-PT-03 Lehká 5324 5056 1937
Vstupní hodnota N 2020-HU-04 Lehká 9850 1590 877
Ostrůvky v jezeře 3 2017-FR-01 Střední 455 6205 5657
Dvojkové číslo . 2020-CZ-v Střední 6932 2781 2604
Králičí výběh 2020-CZ-04 Střední 2839 2936 6542
Blikající LED diody 2020-BE-01 Střední 4292 5591 2434
Sekvence DNA 2020-ID-04 Těžká 5237 4411 2669
Skříňky v šatně 2020-CY-02 Těžká 6973 2787 2557
Perfektní graf   Těžká 3891 5153 3273
Na trhu 2020-TH-01 Těžká 2930 7012 2375

 Senior

Název otázky Kód otázky Obtížnost Úspěšných Neúspěšných Nezodpovězených
Tenisový klub 2020-CZ-07 Lehká 1736 2270 233
Podlahové topení 5 2020-UA-01e Lehká 4008 96 135
Odstraň čáry .... 2017-PL-04 Lehká 1170 2703 366
Program pozpátku 2020-CZ-02 Lehká 2656 1170 413
Teplotní mapy 2020-DE-02 Střední 2326 1506 407
Dvojkové číslo .. 2020-CZ-v2 Střední 3158 627 454
Zabezpečení heslem 2020-DE-05a Střední 839 2804 596
Elektromobily 2020-IE-03 Střední 2688 1181 370
Matematický stroj 2020-DE-06a Těžká 655 1794 1790
Následuj pravidla 2020-LT-02 Těžká 1902 1412 925
Světové rodné číslo 2020-CZ-a Těžká 1078 1735 1426
Ozvěnová šifra 2 2020-CZ-06 Těžká 971 1536 1732