Tomáš napsal počítačový program pro kreslení praporků. V jeho programu se mohou použít příkazy kreslící čtverce a trojúhelníky a jejich opakováním vykreslit šňůru s praporky.

 

Přehled příkazů v programu:

– velký čtverec

– malý čtverec

vT – velký trojúhelník

mT – malý trojúhelník

Kromě příkazů je možné použít následující příkaz pro opakování:

P [Tvar], kde P je počet opakování a Tvar je posloupnost příkazů.

Tento způsob zápisu umožní v programu zapsat najednou všechny praporky, které se za sebou opakují.

 

Například program mČ 2[vT mT] vČ vykreslí tuto sňůru s praporky:

 

Který program vykreslí tuto šňůru s praporky?


 

 

Volba odpovědi