Milan pracuje v hotelu. Majitel nechal vyrobit nové tabulky s čísly pokojů a Milan je rozvěšuje na dveře pokojů. Řídí se následujícími pravidly:

  • Pokud dojde ke dveřím s číslem, tak:
    • pokud s sebou nese číslo menší, než je na těch dveřích, půjde po chodbě doleva.
    • pokud s sebou nese číslo větší, než je na těch dveřích, půjde po chodbě doprava.
  • Pokud dojde k neoznačeným dveřím, připevní na ně číslo, které nese.

Milan stojí u dveří s číslem 50 a potřebuje připevnit číslo 29. Najdi pro číslo 29 správné dveře. Klikni na ně.