Základní informace

Soutěž Bobřík informatiky se uskutečnila ve dnech 6. - 15. 11. 2017.

Zúčastnilo se 74518 soutěžících (vloni 72197) z přesně  656 škol. Průměrně za školu soutěžilo 113 (vloni 106) žáků.

 

 

Údaje o počtech soutěžících

KategoriePočet soutěžícíchPočet dívekPočet chlapcůPodíl dívek v %
Mini 17163 8167 8996 48 %
Benjamin 25855 12336 13519 48 %
Kadet 15074 6906 8168 46 %
Junior 10952 4538 6414 41 %
Senior 5474 1504 3970 27 %
 

Pomozte nám zastavit klesající podíl dívek s přibývajícím věkem!

 

Hodnocený je takový soutěžící, kterého koordinátor nevyškrtl ze seznamu svých soutěžících, a pochází ze školy, která potvrdila své seznamy jako platné. Úspěšný řešitel získal aspoň 150 bodů. Vítěz získal 240 bodů.

Letos jsme kategorie Mini a Benjamin nehodnotili celostátně.

(Grafy jsou interaktivní. Kliknutím na popisky pod grafem můžete vypínat datové řady.)

 

 

Úspěšnost v soutěži po kategoriích

KategoriePočet hodnocenýchPočet úspěšnýchPodíl úspěšných řešitelů v %Počet vítězů
Mini 16210 4208 26 % 151
Benjamin 24371 7990 33 % 133
Kadet 12173 5488 45 % 107
Junior 10082 2500 25 % 8
Senior 4803 700 15 % 6
 

Kategorie Kadet byla letos lehká.


 

Školy po regionech

 

 

RegionPočet školZúčastněných škol v %
Hlavní město Praha 43 6,7 %
Jihočeský 50 7,8 %
Jihomoravský 80 12,5 %
Karlovarský 10 1,6 %
Královéhradecký 32 5,0 %
Liberecký 32 5,0 %
Moravskoslezský 87 13,6 %
Olomoucký 45 7,0 %
Pardubický 39 6,1 %
Plzeňský 31 4,9 %
Středočeský 63 9,9 %
Ústecký 47 7,4 %
Vysočina 31 4,9 %
zahraniční školy 1 0,2 %
Zlínský 48 7,5 %
 

Kolik % z celkového počtu škol pochází z daného kraje.

 

 


 

Jak soutěžící využívali čas

 

Z grafu je patrné, že mladší soutěžící častěji ukončovali test před vypršeným limitu.
Nejčastější doba délky testu u Mini byla cca 20 minut, u Benjaminů cca 30 minut.
Naopak v SŠ kategoriích více soutěžící využívali celou dobu testu.


 

Odkud byly otázky

 

V 5 kategoriích jsme použili 57 různých otázek.

 

 

  • 14 z České republiky
  • 11 z Slovenska
  • 5 z Slovinska, Chorvatska a Švýcarska
  • 4 z Srbska, Německa a Itálie
  • 3 z Nizozemska a Kanady
  • 2 z Islandu, Švédska, Turecka, USA, Malajsie, Japonska a Rakouska
  • 1 z Francie, Estonska, Ukrajiny, Litvy a Maďarska

Některé otázky jsme použili ve více kategoriích. Zde jsou spočítány jejich výskyty.

 

 

 

 

 

Které otázky byly nejlehčí a nejtěžší?

Uvádíme po kategoriích.

Předpokládaná obtížnost otázek se projevuje v počtu bodů, které je možno za správnou odpověď získat (nebo za špatnou ztratit).
lehké: +9 b., -3 b.     střední +12 b., -4 b.       těžké +15 b., -5 b. 

 

 

 

 

 

 


 

Vliv otázek na úspěšnost soutěžících

Tabulka pro kat. Senior  zobrazuje, nakolik daná otázka pomohla vybrat ze startovního pole úspěšné soutěžící.
2. sloupec ukazuje, kolik procent úspěšných soutěžících zodpovědělo tuto otázku správně.
3. sloupec ukazuje, kolik procent soutěžících, kteří nebyli úspěšnými řešiteli,  zodpovědělo tuto otázku správně.
4. sloupec ukazuje rozdíl mezi sloupci 2. a 3. Čím větší rozdíl, tím lépe dokázala otázka oddělit úspěšné soutěžící od ostatních (a je tak z tohoto pohledu nejkvalitnější).

Pro ostatní kategorie ukazujeme pouze graf rozdílu v % (4 sloupec).

 

Vliv otázek na úspěšnost v kategorii Senior

OtázkaSprávně z úspěšných v %Správně z neúspěšných v %Rozdíl v %
Robot a barevné čtverce 80 % 24 % 56 %
Kočkopes 77 % 25 % 52 %
Míčky na pérko 3 67 % 16 % 51 %
Robotí cesty I 60 % 15 % 44 %
Čtyři sporty 84 % 48 % 36 %
Cesta z bludiště I 84 % 49 % 36 %
Superhrdina 50 % 19 % 31 %
Bobří doupě 54 % 27 % 27 %
Jak se vyhnout škole 27 % 3 % 24 %
Volba kapitána 94 % 70 % 24 %
Dráhy pro horská kola 95 % 71 % 24 %
Tratě metra 62 % 40 % 21 %
Železnice 98 % 79 % 20 %
Robot v bludišti 98 % 81 % 17 %
Sedm přeložení 16 % 2 % 14 %
 

 

V grafech níže jsou zobrazeny seřazené otázky podle svého vlivu na celkovou úspěšnost soutěžících v testu (rozdíl v %, stejně jako pravý sloupec u tabulky Senioři).

 

 

 

 

 


 

Grafy jsou interaktivní. Můžete kliknout na popisky pod osou x a jednotlivé datové řady můžete vypínat.

Tuto stránku vytvořil Martin Tichý.

 

Aktuálně

Bobřík aktuálně v denním tisku ZDE

 

Zkuste bobříka na Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=yJjaQExOPPY

Soutěž podpořili

Generální partneři:

Nadace RSJ

Web4U logo

 

Partneři:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jednota školských informatiků

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

Pedagogická fakulta TU Liberec

Přihlášení

Přihlášení koordinátora: ------------------------------------------- Nový koordinátor:
Registrovat