Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Publicita

V srpnu 2009 byla soutěž přijata Ministerstvem školství mezi řádné předmětové soutěže.

Konference

O soutěži "Bobřík informatiky" bylo referováno na konferencích:

 • Počítač ve škole v Novém Městě na Moravě v dubnu 2009 (foto níže)
 • Ani jeden matematický talent nazmar v Hradci Králové v dubnu 2009
 • na mezinárodním workshopu Bebras v Pasvalys, Litva, v květnu 2009
 • ICTE v Rožnově pod Radhoštěm v září 2009, kde vyšly dva články v angličtině:
  TOMCSÁNYI, P., VANÍČEK, J. Implementation of informatics contest bebras in Czechia and Slovakia
  TOMCSÁNYI, P., VANÍČEK, J. International comparison of problems from an informatics contest
 • Tradice a současnost učitelského vzdělávání v Českých Budějovicích v únoru 2011.
 • Informatics Fundamentals and Computer Fluency v Druskininkai, Litva, v květnu 2011
 • 9. konference škol vyučujících informatiku v Blatné v říjnu 2011
 • Učitelské noviny, 2011
 • Počítač ve škole v Novém Městě na Moravě v dubnu 2012
 • DIDINFO v Banské Bystrici v dubnu 2012
 • ICT ve vzdělávání v Olomouci v říjnu 2012
 • DidactIG v Liberci v lednu 2013
 • Informatics Fundamentals and Computer Fluency v Druskininkai, Litva, v květnu 2014
 • DIDINFO v Banské Bystrici v dubnu 2014
 • 7. mezinárodní konference ISSEP o vzdělávání v informatice v Istanbulu, v září 2014
 • Informatics Fundamentals and Computer Fluency v Sankt Pölten, Rakousko, v květnu 2015
 • DIDINFO v Banské Bystrici v dubnu 2015

konference Počítač ve škole

Články v časopisech

O soutěži a o informatických úlohách vyšly články v časopise Matematika - fyzika - informatika:

 • roč. 18, č. 9, s. 548 - 558, na jaře 2009
 • roč. 20, č. 2, s. 110 - 119, na podzim 2010
 • roč. 21, č. 3, s. 163-173, na podzim 2011
 • roč. 21, č. 4, s. 229-233, na podzim 2011

Denní tisk

Úlohy ze soutěže představuje článek v Hospodářských novinách ze dne 7. 3. 2016 a v internetové verzi aktuálně.cz

Knihy

O soutěži se zmiňuje kapitola 6 o didaktice informatiky vědecké monografie STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Munipress, 2015, https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/549

O soutěži se zmiňuje učebnice informatiky pro 1. stupeň ZŠ, autor VANÍČEK, J., Brno: Computer Press, 2012, http://knihy.cpress.cz/informatika-pro-1-stupen-zakladni-skoly.html

Edufórum - prezentace

Videoprezentace soutěže na Edufóru Praha - březen 2015
http://slideslive.com/38893232/bobrik-informatiky (délka 10 minut)

eduforum

Brožurky

Brožurka VÚP - titul Brožurka NÚV - titul

Pod patronací Výzkumného ústavu pedagogického byla v r. 2010 vydána metodická brožurka, představující soutěž a obsahující vybrané řešené úlohy z prvních dvou ročníků soutěže. Brožurku si lze stáhnout ve formátu PDF z tohoto odkazu.

V roce 2015 vydal Národní ústav ve vzdělávání druhou metodickou brožurku bobřích úloh z lech 2010-2014. Oproti předchozí bružurce je u každé úlohy také uvedena kompetence, kterou úloha rozvíjí informatické myšlení. Brožurku si lze ve formátu PDF stáhnout z této stránky.