V následujících tabulkách jsou uvedeni postupující do ústředního kola v kategorii Senior.

Postupující jsou řazeni podle abecedy.

Náhradníci jsou seřazeni podle úspěšnosti a v tomto pořadí budou osloveni v případě, že se uvolní místo. 

Ústřední kolo proběhne 1. února 2017 na vybraných školách v jednotlivých krajích, v každém kraji na 1 škole.

Počet postupujících je dán kapacitou učeben v pořádající škole. Postupuje maximálně 30 nejlepších. V případě, že postupující odmítnou účast v krajském kole, může pořadatel krajského kola přizvat některé náhradníky (podle počtu dosažených bodů ve školním kole).

Počty náhradníků v jednotlivých krajích nejsou stejné, protože dochází ke shlukům soutěžících se stejnými bodovými výsledky.

Test v ústředním kole bude obdobný jako test národního kola. Na 15 otázek bude ovšem dáno 60 minut času, o pořadí bude kromě bodů rozhodovat i čas.

Nejlepší soutěžící v celostátním pořadí budou odměněni - odměnou bude poukaz na účast v mezinárodním online vzdělávacím kurzu pro středoškoláky podle vlastní volby s velmi výraznou slevou. Kurzy jsou v cizím jazyce, organizovány jsou Centrem pro talentovanou mládež a jsou výbornou přípravou na vysokou školu.

Tito vítězové budou také zaneseni do ministerských tabulek programu Excelence středních škol.

V následujících tabulkách jsou uvedeni postupující do ústředního kola v kategorii Senior.

Postupující jsou řazeni podle abecedy.

Náhradníci jsou seřazeni podle úspěšnosti a v tomto pořadí budou osloveni v případě, že se uvolní místo. 

Ústřední kolo proběhne 1. února 2017 na vybraných školách v jednotlivých krajích, v každém kraji na 1 škole.

Počet postupujících je dán kapacitou učeben v pořádající škole. Postupuje maximálně 30 nejlepších. V případě, že postupující odmítnou účast v krajském kole, může pořadatel krajského kola přizvat některé náhradníky (podle počtu dosažených bodů ve školním kole).

Počty náhradníků v jednotlivých krajích nejsou stejné, protože dochází ke shlukům soutěžících se stejnými bodovými výsledky.

Test v ústředním kole bude obdobný jako test národního kola. Na 15 otázek bude ovšem dáno 60 minut času, o pořadí bude kromě bodů rozhodovat i čas.

Nejlepší soutěžící v celostátním pořadí budou odměněni - odměnou bude poukaz na účast v mezinárodním online vzdělávacím kurzu pro středoškoláky podle vlastní volby s velmi výraznou slevou. Kurzy jsou v cizím jazyce, organizovány jsou Centrem pro talentovanou mládež a jsou výbornou přípravou na vysokou školu.

Tito vítězové budou také zaneseni do ministerských tabulek programu Excelence středních škol.

Aktuálně

Do 17. 10. si v rámci akce Code Week s Bobříkem zasoutěžilo 4851 osob.

V novém soutěžním ročníku již nebudou žádné interaktivní úlohy na platformě Flash, Bobřík informatiky bude plnohodnotně dostupný na všech běžných typech operačních sytémů.

Přihlášení

Přihlášení koordinátora: ------------------------------------------- Nový koordinátor:
Registrovat

Copyright © 2008 - 2015 KIN PF JČU

Všechna práva vyhrazena.