V následujících tabulkách jsou uvedeni postupující do ústředního kola v kategorii Senior.

Postupující jsou řazeni podle abecedy.

Náhradníci jsou seřazeni podle úspěšnosti a v tomto pořadí budou osloveni v případě, že se uvolní místo. 

Ústřední kolo proběhne 1. února 2017 na vybraných školách v jednotlivých krajích, v každém kraji na 1 škole.

Počet postupujících je dán kapacitou učeben v pořádající škole. Postupuje maximálně 30 nejlepších. V případě, že postupující odmítnou účast v krajském kole, může pořadatel krajského kola přizvat některé náhradníky (podle počtu dosažených bodů ve školním kole).

Počty náhradníků v jednotlivých krajích nejsou stejné, protože dochází ke shlukům soutěžících se stejnými bodovými výsledky.

Test v ústředním kole bude obdobný jako test národního kola. Na 15 otázek bude ovšem dáno 60 minut času, o pořadí bude kromě bodů rozhodovat i čas.

Nejlepší soutěžící v celostátním pořadí budou odměněni - odměnou bude poukaz na účast v mezinárodním online vzdělávacím kurzu pro středoškoláky podle vlastní volby s velmi výraznou slevou. Kurzy jsou v cizím jazyce, organizovány jsou Centrem pro talentovanou mládež a jsou výbornou přípravou na vysokou školu.

Tito vítězové budou také zaneseni do ministerských tabulek programu Excelence středních škol.

V následujících tabulkách jsou uvedeni postupující do ústředního kola v kategorii Senior.

Postupující jsou řazeni podle abecedy.

Náhradníci jsou seřazeni podle úspěšnosti a v tomto pořadí budou osloveni v případě, že se uvolní místo. 

Ústřední kolo proběhne 1. února 2017 na vybraných školách v jednotlivých krajích, v každém kraji na 1 škole.

Počet postupujících je dán kapacitou učeben v pořádající škole. Postupuje maximálně 30 nejlepších. V případě, že postupující odmítnou účast v krajském kole, může pořadatel krajského kola přizvat některé náhradníky (podle počtu dosažených bodů ve školním kole).

Počty náhradníků v jednotlivých krajích nejsou stejné, protože dochází ke shlukům soutěžících se stejnými bodovými výsledky.

Test v ústředním kole bude obdobný jako test národního kola. Na 15 otázek bude ovšem dáno 60 minut času, o pořadí bude kromě bodů rozhodovat i čas.

Nejlepší soutěžící v celostátním pořadí budou odměněni - odměnou bude poukaz na účast v mezinárodním online vzdělávacím kurzu pro středoškoláky podle vlastní volby s velmi výraznou slevou. Kurzy jsou v cizím jazyce, organizovány jsou Centrem pro talentovanou mládež a jsou výbornou přípravou na vysokou školu.

Tito vítězové budou také zaneseni do ministerských tabulek programu Excelence středních škol.

Aktuálně

Byly zveřejněny všechny výsledkové listiny nejlepších účastníků od 1. ročníku (pro školní koordinátory po přihlášení).

Přihlášení

Přihlášení koordinátora: ------------------------------------------- Nový koordinátor:
Registrovat

Copyright © 2008 - 2015 KIN PF JČU

Všechna práva vyhrazena.