Základní informace

9. ročník soutěže Bobřík informatiky se uskutečnil ve dnech 7. - 15. 11. 2016.

Zúčastnilo se 71792 soutěžících (vloni 52995) z přesně  666 škol. Průměrně za školu soutěžilo 107 (vloni 101) žáků.

Údaje o počtech soutěžících

KategoriePočet soutěžícíchPodíl dívek v %Podíl chlapců v %
Mini1995647 %53 %
Benjamin1822547 %53 %
Kadet1552746 %54 %
Junior1215440 %60 %
Senior593028 %72 %

Pomozte nám zastavit klesající podíl dívek s přibývajícím věkem!

Úspěšnost v soutěži po kategoriích

KategoriePočet hodnocenýchPočet úspěšnýchPodíl úspěšných řešitelů v %Počet vítězů
Mini15011413328 %174
Benjamin15944204713 %25
Kadet14076455632 %104
Junior10161143114 %39
Senior51884749 %5

Kategorie Kadet byla letos hodně lehká.

Hodnocený je takový soutěžící, kterého koordinátor nevyškrtl ze seznamu svých soutěžících, a pochází ze školy, která potvrdila své seznamy jako platné. Úspěšný řešitel získal aspoň 150 bodů. Vítěz získal 240 bodů.

Letos jsme kategorii Mini nehodnotili celostátně.

(Grafy jsou interaktivní. Kliknutím na popisky pod grafem můžete vypínat datové řady.)


Školy po regionech

RegionPočet školZúčastněných škol v %
10,2 %
Hlavní město Praha416,8 %
Jihočeský528,6 %
Jihomoravský7612,6 %
Karlovarský111,8 %
Královéhradecký335,5 %
Liberecký305,0 %
Moravskoslezský8614,3 %
Olomoucký355,8 %
Pardubický396,5 %
Plzeňský335,5 %
Středočeský589,6 %
Ústecký427,0 %
Vysočina284,6 %
zahraniční školy10,2 %
Zlínský376,1 %

Kolik % z celkového počtu škol pochází z daného kraje.

Sloupec bez popisky - zahraniční školy.Jak soutěžící využívali čas

Z grafu je patrné, že mladší soutěžící častěji ukončovali test před vypršeným limitu. Naopak v SŠ kategoriích více soutěžící využívali celou dobu testu.


Odkud byly otázky

V 5 kategoriích jsme použili 57 různých otázek.

  • 20 z České republiky
  • 12 z Litvy
  • 7 z Kanady a Slovenska
  • 4 z Slovinska, Ruska, Rakouska a Francie
  • 3 z Ukrajiny, Belgie, Nizozemska, Japonska, Maďarska, Německa a USA
  • 2 z Švýcarska, Malajsie a Velké Británie
  • 1 z Španělska, Izraele, Itálie, Polska, Irska, Tchaj-wanu a Pákistánu

Některé otázky jsme použili ve více kategoriích. Zde jsou spočítány jejich výskyty.

Které otázky byly nejlehčí a nejtěžší?

Uvádíme po kategoriích.

Předpokládaná obtížnost otázek se projevuje v počtu bodů, které je možno za správnou odpověď získat (nebo za špatnou ztratit).
lehké: +9 b., -3 b.     střední +12 b., -4 b.       těžké +15 b., -5 b. 


Vliv otázek na úspěšnost soutěžících

Tabulky zobrazují, nakolik daná otázka pomohla vybrat ze startovního pole úspěšné soutěžící.
2. sloupec ukazuje, kolik procent úspěšných soutěžících zodpovědělo tuto otázku správně.
3. sloupec ukazuje, kolik procent neúspěšných soutěžících zodpovědělo tuto otázku správně.
4. sloupec ukazuje rozdíl mezi sloupci 2. a 3. Čím větší rozdíl, tím lépe dokázala otázka oddělit úspěšné soutěžící od ostatních (a je tak z tohoto pohledu nejkvalitnější).

Vliv otázek na úspěšnost v kategorii Senior

OtázkaSprávně z úspěšných v %Správně z neúspěšných v %Rozdíl v %
Mediánový filtr76 %18 %57 %
Abecedová jména86 %32 %54 %
Komprese vlajek64 %12 %51 %
Dva skenery88 %37 %51 %
Alonzův počítač92 %42 %50 %
Cyklostezky – číslo pod E76 %33 %43 %
Návrat zpět – A67 %29 %38 %
Krádež diamantu52 %15 %37 %
Kuře na zelenině58 %22 %36 %
Pytle ve výtahu75 %42 %33 %
Segway64 %32 %32 %
Reklama na chatu89 %58 %31 %
N-bitová zpráva42 %13 %29 %
Přepínače barevného displeje36 %8 %29 %
AABBCC ....84 %62 %23 %

Vliv otázek na úspěšnost v kategorii Junior

OtázkaSprávně z úspěšných v %Správně z neúspěšných v %Rozdíl v %
Dva skenery77 %23 %53 %
Automatické taxi64 %12 %52 %
Segway75 %23 %51 %
Cyklostezky - počet tras80 %32 %48 %
Zneškodni bombu69 %24 %45 %
Polední pochůzka 271 %26 %45 %
Pytle ve výtahu71 %31 %40 %
Úklid parku86 %46 %40 %
Návrat zpět - A55 %15 %39 %
Proměnné59 %21 %38 %
Souběžné instrukce92 %55 %37 %
Hierarchie zvířat93 %60 %33 %
Komprese vlajek34 %4 %30 %
AABBCC ...84 %56 %28 %
Harryho pokusy94 %71 %23 %

V grafech jsou zobrazeny seřazené otázky podle svého vlivu na celkovou úspěšnost soutěžících v testu.


Grafy jsou interaktivní. Můžete kliknout na popisky pod osou x a jednotlivé datové řady můžete vypínat.

Tuto stránku vytvořil Martin Tichý.

Aktuálně

Do 17. 10. si v rámci akce Code Week s Bobříkem zasoutěžilo 4851 osob.

V novém soutěžním ročníku již nebudou žádné interaktivní úlohy na platformě Flash, Bobřík informatiky bude plnohodnotně dostupný na všech běžných typech operačních sytémů.

Soutěž podpořili

Generální partneři:

Nadace RSJ

Web4U logo

 

Partneři:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jednota školských informatiků

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

Pedagogická fakulta TU Liberec

Přihlášení

Přihlášení koordinátora: ------------------------------------------- Nový koordinátor:
Registrovat

Copyright © 2008 - 2015 KIN PF JČU

Všechna práva vyhrazena.