Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Kontrola počítačů v učebně

Pro běh soutěže je důležité vyzkoušet, zda se žákům bude soutěžní test zobrazovat v pořádku.

Pokud žáci nemají školní účty a používáte nějakou formu proxy, u níž z vnější sítě nelze rozlišit jednotlivé počítače (toto zjistíte u správce učebny), je důležité zkontrolovat, aby si žáci "nekradli" údaje. K tomu doporučujeme spustit na více počítačích učebny najednou stejný archívní test.

Jako nejvhodnější k správnému zobrazování testu se jeví prohlížeče Chrome, Edge, Safari.

Tuto kontrolu lze udělat v rámci výuky. Žáci se procvičí, připraví na soutěž, a pokud někomu něco nebude fungovat, proveďte výše popsaný test osobně.

Zkontrolujte, zda systémový čas počítače je správný.

Pokud se některé komponenty stránky nenačtou správně, zkuste kombinaci kláves Ctrl+F5. Dojde ke znovunačtení ze serveru a je možné, že pak se bude zobrazovat vše OK. Nemusí tedy jít o nevhodný prohlížeč - třeba jste na tom počítači někdy test hráli a zbylo v něm něco z minula, co způsobilo tuto poruchu.