Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Kontrola počítačů v učebně

Pro běh soutěže je důležité vyzkoušet, zda se žákům bude soutěžní test zobrazovat v pořádku.

Pokud žáci nemají školní účty a používáte nějakou formu proxy, u níž z vnější sítě nelze rozlišit jednotlivé počítače (toto zjistíte u správce učebny), je důležité zkontrolovat, aby si žáci "nekradli" údaje. K tomu doporučujeme spustit na více počítačích učebny najednou stejný archívní test.

Jako nejvhodnější k správnému zobrazování testu se jeví prohlížeče Chrome, Edge, Safari. Naprosto nevhodný je Internet Explorer.

Tuto kontrolu lze udělat v rámci výuky. Žáci se procvičí, připraví na soutěž, a pokud někomu něco nebude fungovat, proveďte výše popsaný test osobně.

Zkontrolujte, zda systémový čas počítače je správný.