Toto postupové kolo proběhlo pod značkou Bebras Challenge 30. ledna 2019. 

 

Již jsou dostupné výsledky ústředního kola

 

VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO KOLA

ibobr-zapoj-hlavu

 

Informace pro postupující

 

Přehled postupujících najdete v nabídce Výsledky (vpravo).

Toto ústřední kolo proběhne současně na 14 vybraných školách, v každém kraji na jedné škole. Počet účastníků v daném kraji (cca 30) závisí na kapacitě učeben, které budou na daných školách k dispozici. Každý postupující byl prostřednictvím své školy vyzván k potvrzení účasti. 

Testování organizují krajské výbory soutěže, postupující komunikují s tím výborem, kterým byli osloveni.

 

Test v ústředním kole bude obdobný jako test školního kola. Na 15 otázek bude ovšem dáno 60 minut času, o pořadí bude při stejném počtu bodů rozhodovat čas. Stačí tedy odevzdat test pár sekund nebo minut před uplynutím limitu - šance na lepší pořadí se zvyšuje.

 

Každý soutěžící v ústředním kole bude potřebovat znát svůj soutěžní kód ze školního kola (který vždy obsahuje pomlčku; nikoliv tedy kód školy, což je 7místný znakový kód). Kód ze školního kola slouží k identifikaci soutěžícího a ke kontrole, zda ve školním kole soutěžil. Pokud si jej nepamatuje, soutěžící si musí svůj soutěžní kód zjistit u svého školního koordinátora. Správnost svého kódu si může ověřit v nabídce Výsledky soutěžícího (vpravo). Pokud se na svůj kód přihlásí (může si zobrazit diplom), kód je ověřen.

 

 

Ceny pro vítěze ústředního kola

 

Vítězové v celostátním pořadí budou zaneseni do ministerských tabulek programu Excelence středních škol.

 

5 vítězů v celostátním pořadí obdrží pozvánku na Soustředění KPS. Jde o týdenní soustředění pro středoškoláky se zájmem o informatiku, které organizuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Účastníci si užijí jak odborné přednášky na nejrůznější témata, tak všemožné hry v přírodě. Ubytování i strava budou zajištěny. Termín: 11. - 18. květen. Další info na http://ksp.mff.cuni.cz/sksp/.

 

Bude také vytvořeno pořadí soutěžících v rámci každého kraje.

Tři nejlepší z každého kraje budou odměněni věcnými cenami; vítězové získají sadu s  programovatelnou mikročipovou deskou Arduino. Dalšími cenami jsou spotřební elektronika: minidron či bluetooth klíčenka s lokací přes mobilní aplikaci.

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Účastníci musí souhlasit se zpracováním osobních údajů. Pokud nebudou souhlasit, nemohou soutěžit - pravidla soutěže neumožňují anonymní soutěžící.

Soutěžící také berou na vědomí, že organizátoři z akce budou pořizovat fotodokumentaci k doložení konání soutěže.

Prohlášení o ochraně osobních údajů je k dispozici zde.

Aktuálně

30. 1. 16:00 Byly zveřejněny konečné výsledky ústředního kola kategorie Senior.

Děkujeme účastníkům za předvedené výkony a především organizátorům v krajských výborech za realizaci kola.

Přihlášení

Učitel - školní koordinátor: ------------------------------------------- Nová škola - koordinátor:
Registrovat

Soutěž podpořili

Generální partneři:

Nadace RSJ

Web4U logo

 

Partneři:

Jednota školských informatiků

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

Pedagogická fakulta TU Liberec